Bu Fırsat Kaçtı :(

Unico’dan Unisağlık Tamamlayıcı Sağlık - Ameliyat Sigortası

Fırsat Numarası: 34014

Hayatınızı güvence altına alan tamamlayıcı sağlık - ameliyat sigortası Unico'dan!

Siz sağlığınızı düşünün gerisini biz düşünürüz!

Ameliyat gerektiğinde ne yapacağım diye düşünmeyin, Unico'nuz varsa fark ücreti yok.

 

Düşük Primlerle Yarınlarınız Güvende; Kaza ya da hastalık durumunda, günlük 55 kuruşa SGK anlaşmalı özel hastanelerde fark ödemeden ameliyat olabilirsiniz.


Çok doğru bir tercih...

Unico Tamamlayıcı Sağlık - Ameliyat Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık - Ameliyat Sigortası, kaza ya da hastalık sonucu gerçekleşen ameliyatlarda oluşan fark ücretlerini, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Unico Sigorta anlaşmalı ağında bulunan özel sağlık kuruluşlarında karşılayan sağlık sigortası ürünüdür.


Teminatlar

Ameliyat Giderleri

Yoğun Bakım Giderleri

Standart Tek Kişilik Özel Oda

Refakatçi Giderleri

Yemek


Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık - Ameliyat Sigortası’nı kimler satın alabilir?
Sigorta poliçesini TC vatandaşı olup Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsam altında olan 18-65 yaş arasındaki kişiler alabilir. 18 yaşından küçük çocuklar, sigorta ettirenin 18 yaşından büyük olması ve aynı poliçe kapsamında olduğu aile poliçesinde sigorta teminatına dâhil edilirler. (Yeni doğan bebekler doğum tarihi itibariyle 15.gün risk değerlendirmesi yapılarak poliçeye eklenebilir.) Poliçenin kesintisiz yenilenmesi ve Unico Sigorta’nın uygun görmesi şartıyla, sigortalının 75 yaşına kadar poliçesini devam ettirmesi mümkündür.

 

Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık - Ameliyat Sigortası’nın teminat kapsamı nedir?
Bu poliçe kapsamında sadece Cerrahi Yatış (Ameliyat) tedavi giderleri ve bu tedavi sırasında sigortalının kullanacağı standart tek kişilik özel oda, yemek, bir adet refakatçi ve yoğun bakım giderleri karşılanır. Bu teminatlara ait bir poliçe dönemi içinde oluşabilecek giderlerin toplamı yıllık limit olan ve poliçede belirtilen 100.000 TL ile sınırlıdır. Küçük müdahale kapsamında değerlendirilen (Örneğin; Endoskopik işlemler, Eksizyonel işlemler, görüntüleme eşliğinde biopsiler, enjeksiyon işlemleri ve kesi süturu, alçı/atel vb.) tanı, tedavi işlemleri cerrahi yatış/ameliyat olarak değerlendirilmez ve poliçe kapsamında ödenmez. Teminat kapsamı, bekleme süresi ve teminat dışı haller için Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık / Ameliyat Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları’na bakınız.

 

3.1.CERRAHİ YATIŞ – ODA YEMEK REFAKAT – YOĞUN BAKIM
Cerrahi Müdahale, tedavi amacıyla vücudun doku bütünlüğü bozularak ve / veya bozulmuş bütünlüğü düzeltmek amacıyla bir doktor tarafından Anlaşmalı Sağlık Kurumu’nda uygulanan cerrahi işlemlerdir. Cerrahi Yatış teminatı, sigortalının UNICO SİGORTA A.Ş. tarafından belirlenmiş Anlaşmalı kurum listesinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, hastane dışında tedavisi mümkün olmayan ve poliçe teminat kapsamındaki herhangi bir hastalık ve/veya kaza halinde, sigortalının hastanede yapılacak cerrahi tedavi giderleri karşılığında ödeyeceği fark ücretlerinin poliçe özel ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda karşılanmasını kapsar. Poliçe kapsamında sadece Cerrahi Yatış tedavi giderleri ve bu tedavi sırasında sigortalının kullanacağı standart tek kişilik özel oda, yemek, bir adet refakatçi ve yoğun bakım giderleri karşılanır. Bu teminatlara ait bir poliçe dönemi içinde oluşabilecek giderlerin toplamı yıllık limit olan ve poliçede belirtilen 100.000 TL ile sınırlıdır. (Bir poliçe dönemi içinde oluşabilecek tüm ameliyat malzemeleri yıllık 10.000 TL limit dahilinde yine bu toplam limitten düşülerek ödenir.) Küçük müdahale kapsamında değerlendirilen (Örneğin; Endoskopik işlemler, Eksizyonel işlemler, görüntüleme eşliğinde biopsiler, enjeksiyon işlemleri ve kesi süturu, alçı/atel vb.) tanı, tedavi işlemleri cerrahi yatış/ameliyat olarak değerlendirilmez ve poliçe kapsamında ödenmez. Cerrahi yatış giderleri devam ederken poliçenin bitmesi ve yenilenmemesi durumunda poliçe bitiş tarihinden 10 gün süreyle poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda teminat kapsamındadır. Bu teminatın kullanılabilmesi için; Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması; ayrıca cerrahi tedavi talep edilen hastalık ve / veya rahatsızlığın sigorta başlangıç tarihinden sonra oluşmuş olması ile poliçe özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması gerekmektedir. Madde 4 BEKLEME SÜRELERİ Tüm Cerrahi yatış tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3 ay süre ile kapsam dışındadır

200.00 TL
200.00 TL
Bu işletmenin fırsatlarını 212 kişi satın aldı!
  • Kupon Son Kullanım Tarihi: 31 Aralık 2019
  • Satın alma işlemini tamamladıktan sonra fırsat kodunuz e-posta adresinize ve cep telefonunuza gönderilecektir.
  • Rezervasyon zorunludur. Rezervasyon bilgileri kupon kodunuzla birlikte e-posta ve sms olarak gönderilecektir.
  • Rezervasyon iptal ve değişiklikleri en az 48 saat öncesine kadar bildirilmelidir. Aksi durumda kodlar kullanılmış sayılacaktır.
  • Fiş ya da faturanızı fırsattan yararlandığınız esnada işletmeden almayı unutmayınız.
  • Kişi başı dilediğiniz kadar kupon alabilir, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.
  • Ürünü satın aldıktan sonra mail olarak demirhayat@nart.com adresine İsim Soyisim TC Kimlik Numarası ve Fırsat Kodu mail olarak gönderilmelidir. Mail gönderildikten 48 saat sonra ürün aktif hale gelecektir. Detaylar için 0850 724 63 10 – 0530 699 05 80 numaralı hat aranarak ayrıntılı bilgi alınabilir.