Fırsat Bu Fırsat, bebeğinizin doğduğu ve onu kucağınıza aldığınız ilk andan itibaren okul dönemine kadar olan o süre içinde, yani yaklaşık olarak altı veya yedi sene boyunca çocuklar için her şey oyun, oyuncak ve eğlenceden ibarettir. Bu dönemlerde zihin olarak berrak ve öğrenmeye açık olan çocuklar, gözlemledikleri her şeyi hemen kaparak çabucak öğrenir ve taklit ederler.

Bir süre sonra bebek büyüyüp de çevresini tanımaya başladığında, renk renk ve çeşit çeşit hepsi birbirinden güzel ve farklı oyuncakların çekiciliğine kapılmaya başlar. 0-6 yaş arasındaki çocuklar yeni yeni dünyayı tanırlar. İlk olarak duyu organları aracılığıyla dünyayı tanıyıp keşfetmeye başlar. Sonrasında çevresel faktörleri anne ve babasının yönlendirmesi sonucunda fark eder.

Bu durumla karşı karşıya kaldığınız zaman siz de sonsuz büyüklüğe sahip oyuncak deryası içinde bebeğinize en uygun oyuncak hangisidir, neleri keşfetmelidir diye aramalara koyulursunuz. Kavrama ve öğrenme yetilerinin bu denli açık ve yüksek olduğu zaman dilimine giren yavrunuza her elinize geçen oyuncağı vermek doğru olmayacaktır. Oyun ve oyuncak etkenlerinin çocuk gelişimi üzerindeki önemleri göz önüne alındığı zaman eğitici oyuncaklar doğru yolda ilerlemeniz için size ışık tutacaktır. Çünkü her oyuncak, gelişime bir katkı sağlamamaktadır. Ancak eğitici oyuncaklar, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunarak yeni şeyler öğrenen çocuklar için kılavuz görevi görmektedirler.

Bebekler için eğitici oyuncaklar; duyuları, hayal gücünü ve zekâyı geliştiren, ruhsal, bedensel, sosyal gelişimi ve dil gelişimini destekleyen gereçlerdir. Çocuğun gelişimi üzerinde bu kadar etkisi olan ve önem teşkil eden oyuncakların seçimleri özenli bir şekilde yapılmalı, oyuncak seçiminde seçilen oyuncağın çocuğun yaş, gelişim düzeyi, ilgi ve ihtiyacına uygun olarak seçildiğinden emin olunmalıdır. Oyuncaklar, çocuk dünyasında hayal gücünü geliştiren, düşünme becerilerini arttıran ve sosyal yönlerini güçlendiren araçlardır.

Özellikle söz konusu eğitici bebek oyuncakları olduğu zaman, çocukların yaşamlarında olumlu etkiler gözlemlenir. Zekâ geliştirici oyuncaklar ile oynayan çocuklarda, sosyal yönünün güçlendiği, pratik zekâ kullanımı ve düşünme yeteneğinin geliştiği ve de problemlerini kendi başına çözdükleri gözlemlenmiştir. ‘Ağaç yaşken eğilir' atasözünden yola çıkılırsa, aslında özgüveni tam ve zeki bir birey yetiştirmenin yolu çocukluk döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerden geçmektedir.

Bu tarz eğitici faaliyetler için Kitap, Müzik, Film, Oyun gibi pek çok seçeneği değerlendirebilirsiniz.

Eğitici Oyuncakların Amacı 0-6 yaş arası çocuklar ilk olarak duyu organlarını kullanarak daha sonrasında ise zihinsel yönelimleri aracılığıyla çevresini ve dünyayı tanımaya başlarlar. Öylelikle ki oyuncak kavramı da çocuklarında hayatında bebeklik döneminden beri yer etmektedir. İlk başlarda duyu organlarının yardımı sayesinde keşfedip oyuncaklarla oynayan çocuk, ileriki zamanlarda onu zihnen etkileyecek ve gelişmesine katkıda bulunacak oyuncaklara yönelim gösterir. Bu noktada anne ve babaların yönlendirmesi ile çocuk yolunu bulacaktır. İşte bu oyuncak kategorisini eğitici oyuncaklar oluşturur.

Sonuç olarak oyuncaklar sadece çocuk oyalansın, anne ve baba rahat bir nefes alsın mantığıyla kullanılabilecek türde nesneler değildir. Eğitici oyuncakların amacı çocukların erken yaşlarda; farklı olanı keşfetme, gruplandırma, sayma, eşleme, sıralama parçaları birleştirme ve ilişki kurma gibi kavramları öğrenmesini aşılamaktır. Yani bu ve buna benzer pek çok kavramın deneyimlenerek öğrenilmesi amacıyla çeşitli biçimlerde oyuncaklar üretilir. Burada temel amaç sıkarak öğretmek değil tam aksine tüm bunların hepsini çocuğun eğlenerek öğrenmesidir.

Pek çok eğitici oyuncak bulunmaktadır ancak burada önem teşkil eden kısım çocuğun fiziki gelişimi ve yaşıyla uyumlu olan öğeleri içinde barındıran oyuncakların tercih edilmesidir. Çünkü çocuk gereğinden fazla biçimde zorlandığı zaman oyuncaklar çocuk üzerinde hiçbir olumlu etki bırakmayacaktır. Böylelikle de düşünme, algılama, bilme, tanıma, gruplama, soyutlama, kavram geliştirme, akıl yürütme, hatırlama gücü, akılda tutma, dikkat yoğunlaştırma, yaratıcılık, organlar arası eş güdüm ve problem çözme gibi çocukta aslında var olan ancak henüz çoğu ortaya çıkmamış olan becerilerin gelişmesinde gecikmeler yaşanacaktır.

O sebepten dolayı; eğitici oyuncaklar seti tarzındaki oyuncaklar, çocukların neden-sonuç ilişkileri kurma, olaylar ve objeler, benzerlik, parça ve bütün ilişkileri ya da belirli bir özelliğe göre oluş sırası gerçekleştirme gibi sıralama ve gruplama tarzındaki yeteneklerin geliştirilmesi amacına hizmet eder.

Çocukların Gelişimi Üzerinde Eğitici Oyuncakların Etkisi ‘Aman bir oyuncak ne olacak ki' deyip es geçilmesin! Çünkü oyuncaklar, çocukların ilk sahip oldukları nesnelerdir ve bu nedenle çocuklar için ayrı bir önem taşımaktadır. İlk bebeklik dönemlerinde bedensel ve zihinsel gelişim en üst seviyedeyken, çocukta oyuncakların etkisi hem zihinsel hem de fiziksel gelişim üzerinde çok kuvvetli bir etkiye sahiptir.

Eğitici oyuncaklar da böylelikle görsel algı ve hafızayı güçlendirme, el ve göz koordinasyonu sağlama, hayal gücü geliştirme, dikkat ve odaklanmayı artırma ve de kasların gelişimine destek olma konularında etkili olmaktadır. Bebekler, eğitici oyuncaklar içinde yer alan minik puzzle'ın parçalarını elleriyle kavramayı denerken diğer taraftan da uygun olabileceği yeri bulmaya çalışmakta ya da oyun hamurlarına şekiller vermeye çalışarak hem hayal dünyalarını hem de el kaslarını geliştirmektedirler.

Bul ve yerleştir oyuncakları ise şekillerin öğrenilmesine olanak sağlamaktadır. Buna ek olarak günümüz teknolojisiyle uyumlu olarak geliştirilen oyuncak çeşitlerinden eğitici oyuncak laptop sayesinde bebeklerin müzik yardımı ile ilgisi çekilmekte ve bu sayede de harfler ile sayıların keşfedilme serüvenine başarıyla adım atılmaktadır. Görüldüğü üzere okul öncesi eğitici oyuncaklar, çocuklar için büyük bir önem teşkil etmektedir.

Bebek ve çocuk gelişimi için üretilen eğitici oyuncak örnekleri ile çocuğun hatırlama, akılda tutma, karar verme, tanımlama, sıraya dizme, sınıflama, ayırt etme, öğrenme, yürüme ve konuşma gibi pek çok işlevi rahat bir şekilde geliştirmesine imkân verilmektedir. Sonuç olarak oyuncaklar, çocukların gözünde anne ve babadan sonra gelmek kaydıyla ilk eşyaları, ilk öğretmenleri ve ilk arkadaşlarıdır. Bu yüzden her ne kadar önemsizmiş gibi görünseler de aksine bir o kadar önem taşımaktadırlar. Çocuğun genel gelişim düzeninde belirleyici bir rol üstlendiklerinden dolayı çocuk üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.

Kapat
devamı...
Tatil Fırsatları